720p

720p és l'abreviatura utilitzada per a designar el tipus de senyal de vídeo adquirit durant l'exploració progressiva p o seqüencial d'una escena que consisteix en 720 línies de resolució espacial vertical per cada fotograma.

S'ha de tenir clara la diferència entre resolució i definició espacial, ja que la resolució està estretament lligada amb l'adquisició d'imatges i en canvi la definició es refereix a la fidelitat de reproducció d'un senyal adquirit que té una pantalla o bé en el senyal mateix.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne