Albert (eesnimi)

Albert on mehenimi. Eestis on selle nime üks mugandusi Pärt. Nime algtähendus on germaani keeles 'hiilgav, aadlik'. 2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis eesnimi Albert 949 mehel. Albert oli populaarsuselt 170. mehenimi. Kõige populaarsem oli eesnimi Albert vanuserühmas 0–4, kus neid oli 10 000 elaniku kohta 15,51. Albert oli keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus oli 31).


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne