Alma mater

Alma Mater standbeeld deur Daniel Chester French, Columbia-universiteit, New York Stad

Alma mater (Latyn: alma "voedsaam/vriendelik", mater "moeder"; mv. [selde gebruik] almae matres) is 'n allegoriese Latynse frase wat na 'n universiteit of kollege verwys waar 'n persoon voorheen gestudeer het.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne