Arxiu

Arxiu organitzat en caixes arxivadores

Els arxius són l'objecte principal de la ciència arxivística.[1]

El terme arxiu ha anat evolucionant al llarg de la història, paral·lelament a la ciència arxivística, però actualment ve definit per tres accepcions, fixades pel Consell Internacional d'Arxius:[2]

  • Conjunt de documents, de qualsevol data, forma o suport material, produïts o rebuts per tota persona física o moral, i per tot servei o organisme públic o privat, en l'exercici de la seva activitat, conservats pel seu productor o els seus successors per a les seves necessitats, o bé transmesos a la institució arxivística competent, per raó del seu valor arxivístic.
  • Institució responsable de la reunió, del tractament, de l'inventari, de la conservació i de la comunicació dels arxius (anomenat també servei d'arxius).
  • Edifici o part de l'edifici on són conservats i comunicats els arxius (anomenat també dipòsit d'arxiu).

Malgrat ser una definició internacionalment acceptada, encara continua existint certa polèmica i se segueixen matisant les diferents accepcions.[3]

La primera accepció d'arxiu no s'ha de confondre amb el terme col·lecció, els documents de la qual estan agrupats i conservats segons criteris facticis i subjectius (temàtica, suport, etc.).[4]

  1. Pagarolas i Sabaté i Planes i Albets, 2009, p. 29.
  2. Walne, Peter. Dictionary of archival terminology = Dictionnaire de terminologie archivistique : English and French with equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish. 2a ed., rev. München: K.G. Saur, 1988, p. 22. ISBN 9783598202797. 
  3. Heredia Herrera, 2007, p. 25-33.
  4. Pagarolas i Sabaté i Planes i Albets, 2009, p. 88-89.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne