Boson

Bosone is in deeltjiefisika een van twee klasse elementêre deeltjies; die ander klas is fermione. Die term "boson" is geskep deur Paul Dirac as erkenning aan die werk van Satyendra Nath Bose, wat saam met Albert Einstein die Bose–Einstein-statistiek oor die eienskappe van elementêre deeltjies ontwikkel het.Voorbeelde van bosone sluit in fundamentele deeltjies (soos die Higgsboson, die vier kragdraende bosone van die Standaardmodel en die nog teoretiese graviton van kwantumswaartekrag); saamgestelde deeltjies (mesone, stabiele kerns van ewe massagetalle, bv. deuterium, helium-4, lood-208); en kwasideeltjies (bv. Cooper-pare). ’n Belangrike eienskap van bosone is dat daar nie ’n beperking is aan die getal wat dieselfde kwantumtoestand kan beslaan nie. In teenstelling daarmee kan twee fermione nie dieselfde kwantumruimte beslaan nie. Terwyl fermione materie uitmaak, is bosone die kragdraers wat as "gom" dien en die materie bymekaarhou.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne