Cynsail barnwrol

Mae gosod cynsail yn rhwymo bob llys sy'n dilyn.

O fewn y system cyfraith gyffredin mae 'cynsail Barnwrol yn rheol neu'n egwyddor a osodir mewn llys cynharach h.y. pan osodir egwyddor mewn llys, caiff effaith ar benderfyniadau pob llys arall sy'n dilyn. Mae cysondeb o bwys eithriadol o fewn y system gyfreithiol fel bod ffeithiau tebyg yn rhoi canlyniad tebyg; drwy osod cynsail, mae hyn yn cael ei wireddu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne