Dividend (economia)

En dret mercantil societari, el terme dividend pot tenir dos sentits diferents: el dividend actiu i el dividend passiu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne