Enpresaren ekonomia

Wolfsburg, Germany: VW-Werk. 2003ko otsaila. Photo: Andreas Praefcke.

Enpresaren ekonomia enpresa aztertzeko ekonomia zientziaren tresnak; kudeaketa, soziologia, etika eta psikologiaren beste tresna zenbaitekin batera, erabiltzen dituen diziplina da, enpresak bere helburuak eraginkortasunez eta ingurunerarekiko orekaz betetzeko helburuarekin.[1]

Ikuspuntu ekonomiko batetik ikusita, enpresa produkzio eta banaketa unitate ekonomikoa da. Definizio honetan oinarrituz, enpresa ekoizpen hutsera zuzendutako faktoreen multzo ordenatua da.[2]

Ekoizpenean soilik zentratutako ikuspuntuak alde batera utzita, ikuspegi zabalagoa barne hartzen duen pentsamoldeak sortu dira, besteak beste ikuspegi administratiboa. Honek antolaketa eta administrazio zientzietan du jatorria eta izaera kooperatibodun erakunde mota zehaztzat hartzen du enpresa.[3]

Beraz, pentsamendu lerro zehatzetan barneratu gabe, esan daiteke baliabide urrien esleipen eraginkorra aztertzen duen zientzia dela ekonomia, eta enpresa, berriz, faktore ekonomiakoak eraginkorki antolatzen dituen erakundea, merkatuaren premiak asetzeko produktu eta zerbitzuak produzitu eta finkatutako helburuak lortzeko helburua duena. Horretarako, erabaki unitate moduan eratzen da, hau da, zentro koordinatu sistema edo zuzendaritza eta plangintza unitate gisa.

  1. SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRIA. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Diaz de Santos. 2° edición. España, 2020. p.9.
  2. Sádaba Aguirre, Alfredo y otros. Fundamentos de Economía y Administración de Empresas. Ediciones Pirámide. España, 1992. p. 40-41.
  3. LA ECONOMIA DE LA EMPRESA COMO CIENCIA. y consideraciones en torno a la obra de Erich Gutenberg ’Grundlagen der Betriebswirtsehaftslehre’. Santiago García Echevarría. Universidad de Colonia y Madrid

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne