Facebook Platform

Facebook Platform omogućava razvoj fejsbuk aplikacija (engl. Facebook applications). One su mali programi ili komponente koje se lako integrišu na profil fejsbuk korisnika. Za samo nekoliko godina, fejsbuk aplikacije su dostigle ogroman nivo popularnosti zbog jednostavnosti njihovog kreiranja i visokog nivoa profita koji donose. Tako je moguće imati virtualne kućne ljubimce, slati virtuelna pića, darove, zagrljaje i čestitke, igrati video-igre u flašu, organizovati aukcije, rešavati psihološke testove i kvizove, dodavati omiljenu muziku, komunicirati putem privatnih poruka i još mnogo toga. Neke aplikacije na Fejsbuku su kreirane od strane Fejsbuka, kao što su događaji i slike. Druge aplikacije su kreirane od spoljašnjih programera koji koriste Facebook Platform i poštuju principe i politike fejsbuka (engl. Developer Principles and Policies).


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne