Google Classroom

Google Classroom on Googlen julkaisema maksuton sähköinen oppimisympäristö, joka pyrkii yksinkertaistamaan tehtävien luomista, jakamista ja arviointia. Google Classroomin päätarkoitus on sujuvoittaa opettajien ja oppilaiden välistä tiedostojen jakoa.Google Classroom yhdistää Google Driven (tehtävien luominen ja jakaminen), Google Docsin, Sheetsin ja Slidesin (kirjoittaminen), Gmailin (viestittely) ja Google-kalenterin (aikataulutus). Oppilaat voidaan kutsua liittymään Classroom-ryhmään joko yksityisellä koodilla tai liittää automaattisesti koulun verkkotunnuksen avulla. Jokaiselle ryhmälle luodaan käyttäjän Driveen erillinen kansio, jonne oppilas voi lähettää töitä opettajan arvioitavaksi. Android- ja iOS-laitteille saatavat mobiilisovellukset mahdollistavat kuvien ottamisen ja liittämisen tehtäviin, tiedostojen jakamisen muista sovelluksista ja offline-käytön. Opettajat pystyvät seuraamaan jokaisen oppilaan edistymistä.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne