Gwneud gwin

Gwinllan Ystad Llaethliw, Dyffryn Aeron

Gwneud gwin yw'r proses o gynhyrchu gwin, gan ddechrau gyda dewis y ffrwythau, eu eplesu mewn i alcohol, a photelu'r hylif gorffenedig. Mae hanes gwneud gwin yn ymestyn yn ôl dros filoedd o flynyddoedd. Gelwir gwyddoniaeth gwin a gwneud gwin yn 'gwinyddiaeth' neu 'gwineg' . Efallai y gelwir gwneuthurwr gwin hefyd yn 'gwinwr' neu 'gwinydd'.

Gellir rhannu gwneud gwin yn ddau gategori cyffredinol: cynhyrchu gwin llonydd (heb garboniad) a chynhyrchu gwin pefriog (gyda charboniad - naturiol neu wedi'i chwistrellu). Gwin coch, gwin gwyn, a rosé yw'r prif gategorïau eraill. Er bod y rhan fwyaf o win wedi'i wneud o rawnwin, gellir ei wneud o blanhigion eraill hefyd. Mae diodydd alcoholig tebyg eraill (yn hytrach na chwrw neu wirodydd) yn cynnwys medd, wedi'i wneud drwy eplesu mêl a dŵr, a cwmis, wedi'u gwneud o laeth caseg wedi'i eplesu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne