I/O tak segerak

Dalam sains komputer, I/O tak segerak atau I/O tanpa gendala ialah bentuk pemprosesan input/output yang membenarkan proses lain terus berjalan sementara penghantaran belum selesai. Ini berbeza dengan I/O segerak yang menunggu penhantaran selesai sebelum beralih kepada proses lain. I/O tak segerak berguna terutamanya jika masa untuk membaca input adalah lama.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne