ISO 3166

İSO 3166 Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (İSO) tərəfindən nəşr olunan bir standartdır və bu ölkələrin, asılı ərazilərin, coğrafi maraq sahələrinin və onların əsas inzibati-ərazi vahidlərinin (məs., əyalət və ya federal dövlətlər) adları üçün kodları müəyyən edir. Standartın rəsmi adı Ölkələrin və onların inzibati-ərazi vahidi adlarının təmsil olunması üçün kodlardır.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne