Icke-kommersiell

Creative Commons-licenser kan innehålla en "icke-kommersiell" klausul med svårdefinierbar betydelse.

Icke-kommersiell (efter engelskans non-commercial) syftar på en handling eller verksamhet som inte utförs i vinstintresse. Motsatsen är kommersiell – något som i första hand[1] tjänar vinstintressen och är inriktad på affärsverksamhet.[1]

Exempelvis räknas ofta reklamfri närradio producerad av ideella föreningar och dess volontärer som icke-kommersiell verksamhet.

  1. ^ [a b] Referensfel: Ogiltig <ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet ne

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne