Ilesia Catolica

Articlo d'os 1000
Basilica de Sant Pero en o Vaticano.

A Ilesia Catolica Romana ye a denominación mas gran d'o cristianismo, con 1.100 millons de miembros. O catolicismo diz estar a ilesia orichinal cristiana, establida por Chesucristo. Tamién estableixe l'orichen d'a succesión apostolica d'o Papa con Sant Pero y os apóstols. O Concilio Vaticano Segundo, en o Decreto d'a Ilesia se declaró que "a unica Ilesia de Cristo, que profesa estar-ne una, santa catolica y apostolica en o credo" tien a plena realización en a Ilesia Catolica, gubernada por o succesor de Pero, y por os bispes en comunión con él. O "Succesor de Pietro" ye o Papa, actualment, Francisco.

Historicament, a Ilesia Catolica ye una d'as institucions mas grans y con mayor continidat que encara existen. Tien una organización cherarquica en a cual o clergau ordenau ye dividiu en órdens de bispes, presbiters y diaconos. O mundo ye dividiu en 2.755 diocesis (l'anyo 2004), dirichidas por un bispe responsable d'os fidels de l'aria. A diocesi de Roma ye a principal, ya que o bispe d'ista ye o Papa, succesor de Sant Pero, o cabo d'os apostols.

A Ilesia Catolica Romana tien miembros en cada país d'o mundo. Se considera haber estau establida per Chesucristo ta realizar a salvación d'as almas, o que fa por meyo d'as amostranzas y por l'administración d'os sacramentos os cuals dan gracia a lo creyent. O magisterium d'a Ilesia basa as amostranzas en a escritura y en a tradición apostolica. A Ilesia tamién promueve o monasticismo y as practicas relichiosas d'a oración, l'ayuno, l'almosna, as penitencias, o pelegrinache y la meditación.

D'alcuerdo a lo catecismo d'a Ilesia Catolica, o suyo proposito ye "estar o sacramento d'a comunión interna de l'hombre con Dios".


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne