Instagram

Instagram (aksara Bali: ᵒinstagram·) inggih punika silih tunggil aplikasi sané prasida ngenahang potrek miwah video. Kawigunan sané lianan instagram punika dados kaanggén motrék, ngambil video, nganggén filter, tur mrasidayang ngunggahang ka jejaring sosial sané lianan. Instagram dados kaaksés ring iPhone, iPad, miwah iPod Touch, Android miwah Windows 8. Aplikasi punika prasida kapolihang ring Apple App Store miwah Google Play. Ring tanggal 9 April warsa 2012, kauningayang indik Facebook ngambil Instagram katumbas aji $1 miliar. Instagram kaadeg olih Perusahaan Burbn, Inc. Instagram kawentuk saking kruna "insta" sané mawit saking kruna "instan", sakadi kaméra polaroid ring aabnyanné kasub kaucap "foto instan", miwah kruna "gram" sané mawit saking kruna "telegram" sané kaanggén antuk ngirimang informasi ka jadma sané lianan.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne