Katharine Graham

Si Katharine Meyer pinangaki kan 1917 sa mayamang pamilya sa New York City, kay Agnes Elizabeth (née Ernst) asin Eugene Meyer. An saiyang ama sarong finansir sangan naging Chairman of the Federal Reserve. An saiyang lolo na si Marc Eugene Meyer, asin an saiyang lolo sa talampakan na sarong rabi na si Joseph Newmark. An saiyang ama binakal anThe Washington Post kan 1933 sa sarong bankarotang subastahan. An saiyang ina sarong intelektwal na bohemian intellectual, may pagkamoot sa arte, asin politikal na akitbista sa Republican Party, na katood nina Auguste Rodin, Marie Curie, Thomas Mann, Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, John Dewey asin Saul Alinsky. Nagtrabaho siya bilang tagabareta sa diyaryo kan panahon an pamamahayag bihirang propesyon sa mga kababaihan. An ama ni Katharine hale sa kanunu-nunuan kan Alsatian Jewish, asin an saiyang ina sarong Lutheran na an magurang mga Aleman na imigrante. Kaiba an saiyang apat na tugang, si Katharine binautismuhan bilang Lutheran pero nag atendir sa simbahan nin Episcopal church. An saiyang mga tugang sina Florence, Eugene III (Bill), Ruth asin Elizabeth Meyer. An mga magutang ni Meyer's may pagsasadir nin mga harong sa ibang bansa pero nakaistar sa tahaw kan totoong kastilyo sa dakulang ari-arian harani sa Mount Kisco, N.Y., asin mansyon sa Washington, D.C. Dae masyadong nahihiling ni Meyer asin saiyang mga magurang kan aki pa nin huli ta an mga ini sigeng byahe asin nakikihalubilong maray; pinakadakula siya na pirming kaiba an mga yaya, asin tagapagtukdo. Si Katharine igwang pirit na relasyon sa saiyang ina. Si Agnes sinasabing masyadong negatibo asin masyadong binababa si Katharine, ini nagkaigwang negatibong epekto sa saiyang kumpiyansa sa sadiri.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne