Katolisizm

Xristianlıq


Xristianlıq

Katoliklik və ya Katolisizm(ing. Catholicism) — Xristian dininin bir cərayanı. Dini cərəyanın teologiya və doktrinalarını, onun mərasim, əxlaqi, mənəvi və davranış xüsusiyyətlərini, bütövlükdə həmin dinin mahiyyətini əhatə edir[1]

  1. McBrien, Richard P. Catholicism. HarperCollins. 1994. 3–19. ISBN 978-0-06-065405-4.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne