Kodifitseerimine

Kodifitseerimine (inglise keeles codification) tähendab õigusnormide koondamist mingi õigusharu raames ühte kogumisse. Kooskõlastatakse normid, täidetakse lüngad ja vajadusel luuakse kogumikku veel uusi norme.[1] Kodifitseerimise eesmärk on eelkõige õiguskindluse ja õigusselguse loomine, lisaks annab see ülevaate kehtivast õigusest.[2] Suurem kodifitseerimine, eriti Euroopas, sai alguse Rooma õiguse retseptsioonist.[3]

  1. "Eesti Entsüklopeedia".
  2. "Justiitsministeerium".
  3. R. Narits (1993). Õiguse Entsüklopeedia. Juura. Lk 25.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne