Kolor sa tulunghaan

University of North Alabama school colors.jpg

Ang mga Kolor sa tulunghaan mao kini ang mga kolor nga ginagamit para mailhan ang usa ka unibersidad o tulunghaan. Sa naandan, ang mga tulunghaan nagagamit ug duha ka kolor aron malikayan ang pagkapareho sa uban. Ang mga kolor sagad ginagamit sa mga isports ug nagkalain-laing kompetisyon.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne