Kruna

Kruna inggih punika pupulan suara utawi wianjana sané ngawetuang arti. Pepalihan kruna kapalih dados 2 soroh luirnyané, inggih punika kruna basa Bali nganutin wewangsannyané miwah kruna Basa Bali nganutin wangunnyané.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne