Me

  • Me – prawa, które według wierzeń sumeryjskich zostały dane ludziom przez bogów.
  • ME – seria samolotów marki Messerschmitt
  • Me – oznaczenie grupy metylowej
  • Me – oznaczenie punktu antropometryczneego menton
  • Me – jedna z nazw ludu Ekari
  • Me – znak japońskich sylabariuszy
  • M.E. (ME) – indonezyjski zespół muzyczny

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne