Mora (lingvistika)

Mora (plurál mory, přídavné jméno: morový[1]; symbol μ) je fonologická jednotka určující váhu slabiky. V některých jazycích určuje důraz nebo trvání.

Definice mory se různí. Americký jazykovědec James D. McCawley ji roku 1968 například definoval jako „to, čeho má dlouhá slabika dvě a krátká slabika jedno“. Slabika tedy může být dlouhá čili silná s trváním dvou mor nebo krátká čili slabá s trváním jedné mory.[2]

O morách můžeme mluvit například ve slovenštině, kde se uplatňují při popisu tzv. rytmického zákona. Oproti tomu v češtině popis pomocí mor nemá význam.[2]

Termín mora je z latinského slova, které znamená „prodlení“.

  1. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Redakce Bohuslav Havránek. Ústav pro jazyk český ČSAV, 2011 [cit. 2016-09-29]. Dostupné online. 
  2. a b PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, c1994. 367 s. ISBN 80-7066-843-1. S. 155. 

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne