Need blind

Need-blind – termin dotyczący uczelni amerykańskich. Określa on sposób przyjmowania studentów bez względu na to, czy mają oni możliwość opłacenia studiów. Jeśli student nie ma na to środków finansowych, szkoła pomaga mu w opłaceniu czesnego i pozostałych wydatków (akademik, wyżywienie, dodatkowe koszty, ubezpieczenie).

Nie na każdej uczelni jednak status need-blind zapewnia pomoc wszystkim uczniom.

Full-need blind lub 100% need blind oznacza, że dana uczelnia pokrywa koszty nauki wszystkich potrzebujących tego studentów.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne