Observatori i Linguasphere's

Observatori Linguasphere (ose "Observatoire", bazuar në titullin origjinal francez dhe ligjor: Observatoire Linguistique) është një rrjet kërkimor gjuhësor transnacional.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne