Onillik

Onillik — On ildən, əsrin onda birindən ibarət vaxt hesabı. Məsələn: XX əsrin birinci onilliyi.

Vaxt hesabında hər on il – bir onillikdən, hər yüz il – bir əsrdən, hər min il – bir minillikdən ibarətdir.[1]

  1. "Qədim dünya tarixi" kitabı.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne