Ontwerp

Hierdie artikel moet skoongemaak of andersins verbeter word.
Hierdie artikel voldoen nie tans aan die hoë gehaltestandaarde waarna Wikipedia streef nie. Voel vry om self in te spring en verbeterings te maak, en verwyder hierdie kennisgewing ná die tyd. Vir meer hulp, sien die redigeringshulp. Daar is moontlik kommentaar in die artikel of op die besprekingsblad oor wat verbeter moet word.
Ontwerp vir die verbouing van 'n perseel

'n Ontwerp is 'n plan of spesifikasie vir die konstruksie van 'n voorwerp of stelsel of vir die implementering van 'n aktiwiteit of proses, of die resultaat van daardie plan of spesifikasie in die vorm van 'n prototipe, produk of proses. Die aktiwiteit is om 'n ontwerp te ontwikkel. In sommige gevalle kan die direkte konstruksie van 'n voorwerp sonder 'n eksplisiete voorafgaande plan (soos handwerk, sommige ingenieurswerke, kodering en grafiese ontwerp) ook as 'n ontwerpaktiwiteit beskou word. Die ontwerp moet gewoonlik aan sekere doelstellings en beperkinge voldoen, kan estetiese, funksionele, ekonomiese of sosio-politieke oorwegings in ag neem, en daar word verwag dat dit met 'n sekere omgewing sal omgaan. Belangrike voorbeelde van ontwerpe sluit argitektoniese bloudrukke, ingenieurstekeninge, sakeprosesse,stroombaandiagramme en naaldwerkpatrone in.[1]

Die persoon wat 'n ontwerp doen, word 'n ontwerper genoem, wat 'n term is wat algemeen gebruik word vir mense wat professioneel in een van die verskillende ontwerpareas werk - wat gewoonlik spesifiseer watter gebied behandel word soos 'n tekstielontwerper, mode-ontwerper, produkontwerper, konsepontwerper, webontwerper (webwerfontwerper) of interieurontwerper, maar ook ander soos argitekte en ingenieurs. Die volgorde van aktiwiteite van 'n ontwerper word 'n ontwerpproses genoem, moontlik deur ontwerpmetodes te gebruik. Die proses om 'n ontwerp te skep, kan kort wees ('n vinnige skets) of lank en ingewikkeld, wat aansienlike navorsing, onderhandeling, besinning, modellering, interaktiewe aanpassing en herontwerp behels.

  1. Dictionary meanings in the Cambridge Dictionary of American English, at Dictionary.com (esp. meanings 1–5 and 7–8) and at AskOxford (especially verbs).

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne