Open Graph protokol

Open Graph protokol (engl. Open Graph protocol) je set instrukcija čija je namena da naglasi i kontroliše prikaz isečka veb sajta uz pomoć meta elemenata (naslov, opis, URL i slika), a koji se deli putem društvene mreže Facebook. Na primer, ako nemate Open Graph meta tagove na stranici, Facebook će obično izabrati nasumičnu sliku na stranici da predstavljaju sadržaj stranice; sa oznakama, možete da odredite koja slika tačno treba da se prikazuje kada neko deli tu određenu stranicu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne