Palatalizare

Palatalizarea, cunoscută și sub denumirea alternativă de muiere, este un termen folosit atât în lingvistica sincronică cât și în cea diacronică, care denotă schimbarea pronunțării unei consoane prin apăsarea limbii de palatul dur al gurii. Palatalizarea, ca procedeu fonetic, este o articulare secundară (ca și labializarea sau velarizarea).

În alfabetul IPA palatalizarea se notează cu semnul [ʲ]: [, , , , , ] etc. Când nu există posibilitatea aceasta, se folosesc consonantele cu o liniuță pentru a denota palatalizare: k→k', p→p', g→g', b→b' etc.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne