Pasport

Pasport (fr. passeport) —

Azərbaycan pasportu

1. Sahibinin şəxsiyyətini və vətəndaşlığını təsdiq edən sənəd. Xarici pasport.

2. Hər hansı bir maşın, avadanlıq, qurğu, təsərrüfat aləti və s. Haqqında əsas məlumatlar yazılmış qeyd şəhadətnaməsi. Avtomaşının pasportu. Dəzgahın pasportu. Televizorun pasportu.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne