Privatni univerzitet

Privatni univerzitet jeste univerzitet koji u pogledu finansiranja ne zavisi od Vlade ili nekog drugog nivoa vlasti, iako su mnogi od privatnih univerziteta dobitnici javnih studentskih kredita i raznih vrsta donacija a neki imaju povlašteni status u pogledu poreznih olakšica.

U zavisnosti od lokacije univerziteta, isti mogu biti biti predmet regulacije vlade. Ovaj princip je u suprotnostima sa principima javnih i nacionalnih univerziteta. Većina privatnih univerziteta su neprofitne organizacije.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne