Rhestr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen

Gwledydd y byd: (PGP) y pen, yn seiliedig ar ddata IMF.

Wele'n dilyn restr gwledydd yn nhrefn CMC (PGP) y pen, sef rhestr o wladwriaethau sofran yn ôl eu Cynnyrch mewnwladol crynswth (Gross Domestic Product) a'u Paredd gallu prynu y pen. Mae gwerth yr holl nwyddau a gwasanaethau sy'n cael eu cynhyrchu mewn blwyddyn wedi'i rannu gyda nifer gyfartalog y boblogaeth yn yr un flwyddyn.

Mae'r rhestr gyntaf wedi'i llunio gan yr IMF a dylid gofio mai amcangyfrif yw'r ffigurau. Ffynhonnell yr ail golofn yw Banc y Byd (World Bank) a daw'r trydydd gan The World Factbook.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne