Tropik siklon

Qrenada üzərində İvan qasırğası (7 sentyabr 2004)

Tropik siklon (yun. "kiklon" — fırlanan) — güclü, diametri 3000 km-dək və daha böyük olan alçaq təziqli (mərkəzində minimal) atmosfer burulğanıdır.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne