United States Reports

Jilid-jilid United States Reports di rak perpustakaan undang-undang.

United States Reports (Laporan Amerika Syarikat) ialah catatan rasmi (laporan undang-undang) dari keputusan, perintah, meja kes (senarai setiap kes yang diputuskan, dalam urutan abjad baik oleh nama pemohon (pihak yang kalah di pengadilan yang lebih rendah) dan dengan nama responden (pihak yang berlaku di bawah)), dan proses lain dari Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Laporan Amerika Syarikat, sekali dicetak dan terikat, ialah versi terakhir dari pendapat pengadilan dan tidak boleh diubah. Pendapat pengadilan dalam setiap kes ditulis dengan catatan kepala yang disusun oleh Keputusan Pelapor, dan setiap pendapat yang konkrit atau berbeza diterbitkan secara berurutan. Mahkamah Penerbitan Mahkamah mengawasi pengikatan dan penerbitan banyak Laporan Amerika Syarikat, selain pencetakan, pengikatan, dan penerbitan yang sebenarnya dilakukan oleh syarikat swasta di bawah kontrak dengan Badan Penerbit Kerajaan Amerika Syarikat.[1]

  1. ^ Cohen, Morris and O'Connor, Sharon H. A Guide to the Early Reports of the Supreme Court of the United States, (Fred B. Rothman & Co, Littleton Colorado, 1995)

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne