Verema

Descàrrega del raïm recollit

La verema és la recol·lecció o collita del raïm per la producció del vi. El període de verema varia entre febrer i abril (en l'hemisferi Sud), i juliol i octubre (en l'hemisferi nord). El temps de col·lecta depèn del grau de maduració del raïm i de la varietat, i és molt important per obtenir una relació percentual entre els sucres i els àcids en el gra de raïm amb un valor òptim per al tipus de vi que es vol produir. Si bé aquest paràmetre és genèricament vàlid per al raïm de taula, en el cas del raïm destinat a la producció vinícola és necessari considerar altres paràmetres per decidir quan és temps de verema. Això pot dependre de:

  • Condicions climàtiques: en augmentar la latitud, el raïm madura més tard.
  • Zona de producció: els raïm de les vinyes exposades al Sud maduren abans que aquelles exposades al Nord; en augmentar l'alçada el raïm madura abans.
  • Tipus de raïm: els ceps de raïm blanc maduren generalment primer que els de raïm negre.
  • Tipus de vi que es vulgui elaborar, determinat per la major o menor presència d'alguns components, tals com:
    • sucres: una major quantitat de sucre augmentarà el grau alcohòlic del vi produït; presentar una justa quantitat de sucre és indispensable per iniciar la fermentació alcohòlica.
    • àcids: les substàncies àcides són necessàries tant per evitar la proliferació de bacteris causants de malalties com per a la conservació successiva del vi.
    • components aromàtics: varien durant la maduració del raïm, contribueixen a determinar les característiques orgàniques del vi.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne