Vervalenergie

Die vervalenergie is die energie vrygestel deur 'n kernverval aksie. Die verskil tussen die massa van die reaksie elemente en die massa van die produkte word dikwels uitgedruk as: Q = (massa van reaksie elemente) - (massa van produkte)Dit kan ook as energie beskryf word deur Albert Einstein se bekende formule E=mc². Vervalenergie word gewoonlik in terme van energireenhede MeV (mega elektronvolt) of KeV (kilo elektronvolt) uitgedruk. Tipes radioaktieweverval sluit in gamma uitstraling betaverval (vervalenergie is verdeel tussen die uitgestraalde elektron en die onsigbare neutrino wat terselfdetyd uitgestraal word) alfaverval


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne