Search wikipedia

10 results found for: “Albert_Einstein”.

Request time (Page generated in 0.2995 seconds.)

Albert Einstein

yn yr Almaen oedd Albert Einstein (14 Mawrth 1879 – 18 Ebrill 1955) (Almaeneg: ynganiad: [[ˈalbɐrt ˈaɪnʃtaɪn]] (gwrando)). Einstein yw un o brif wyddonwyr...

Last Update: 2023-05-19T20:21:30Z Word Count : 5321

View Rich Text Page View Plain Text Page

Encyclopædia Britannica

hysgrifennu gan nifer o unigolion awdurdodol, megis enwogion academaidd fel Albert Einstein, Marie Curie a Leon Trotsky. Er hynny, mae Britannica wedi bod mewn...

Last Update: 2023-02-01T14:16:14Z Word Count : 161

View Rich Text Page View Plain Text Page

Einsteiniwm

7 diwrnod. Cafodd ei henwi ar ôl y gwyddonydd Albert Einstein a'i darganfod yn Rhagfyr 1952 gan Albert Ghiorso ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley. Eginyn...

Last Update: 2022-12-15T12:36:24Z Word Count : 98

View Rich Text Page View Plain Text Page

Ulm

nodedig y ddinas yw'r Eglwys Gadeiriol. Mae ei thŵr yn 161.5 medr o uchder, y tŵr eglwys uchaf yn y byd. Albert Einstein gw • sg • go Dinasoedd yr Almaen...

Last Update: 2021-12-05T21:31:49Z Word Count : 58

View Rich Text Page View Plain Text Page

1879

nofelydd (m. 1970) 8 Mawrth - Otto Hahn, chemegydd (m. 1968) 14 Mawrth - Albert Einstein, ffisegydd (m. 1955) 8 Mai - Roxy Barton, actores (m. 1962) 21 Hydref...

Last Update: 2021-09-27T11:55:53Z Word Count : 167

View Rich Text Page View Plain Text Page

14 Mawrth

1854 - Paul Ehrlich, meddyg, biolegydd a dyfeisiwr (m. 1915) 1879 - Albert Einstein, ffisegydd (m. 1955) 1913 - Osvaldo Moles, newyddiadurwr (m. 1967)...

Last Update: 2023-03-25T00:59:08Z Word Count : 301

View Rich Text Page View Plain Text Page

1921

pregethwr, 66 16 Rhagfyr - Camille Saint-Saëns, cyfansoddwr, 86 Ffiseg: Albert Einstein Cemeg: Frederick Soddy Meddygaeth: dim gwobr Llenyddiaeth: Anatole...

Last Update: 2022-04-03T15:26:53Z Word Count : 373

View Rich Text Page View Plain Text Page

Ffoton

electromagnetig gysylltiad ag egni cwanta yn 1905 pan awgrymwyd hyn gan Albert Einstein. Darganfuwyd bod yr egni sydd gan y ffotonau yma mewn cyfrannedd union...

Last Update: 2022-09-17T05:22:04Z Word Count : 90

View Rich Text Page View Plain Text Page

1955

Parker, cerddor, 24 7 Ebrill - Theda Bara, actores, 69 18 Ebrill - Albert Einstein, 76 27 Ebrill - William Ambrose Bebb, hanesydd, llenor a gwleidydd...

Last Update: 2022-07-15T18:10:07Z Word Count : 391

View Rich Text Page View Plain Text Page

18 Ebrill

Jeanne-Elisabeth Chaudet, arlunydd, 69 1849 - Hokusai, arlunydd, 88 1955 - Albert Einstein, ffisegydd, 76 1964 - Marguerite Charrier-Roy, arlunydd, 95 1993 -...

Last Update: 2022-04-24T21:03:51Z Word Count : 329

View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

Albert Einstein

Ffisegydd damcaniaethol a anwyd yn yr Almaen oedd Albert Einstein (14 Mawrth 1879 – 18 Ebrill 1955) (Almaeneg: ynganiad: [[ˈalbɐrt ˈaɪnʃtaɪn]] (gwrando)). Einstein yw un o brif wyddonwyr y byd ac ef yw awdur y damcaniaethau: Perthnasedd cyffredinol a Pherthnasedd arbennig. Cafodd ei waith ddylanwad enfawr ar athroniaeth gwyddoniaeth. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei hafaliad E = mc2 (a ddisgrifiwyd fel "hafaliad enwoca'r byd"). Yn 1921 derbyniodd Wobr Nobel mewn Ffiseg am ei "wasanaeth i Ffiseg ddamcaniaethol", yn enwedig am ei ddarganfyddiad 'yr effaith ffotodrydanol' (photoelectric effect) a oedd yn garreg filltir yn esblygiad ei ddamcaniaeth cwantwm.Ganwyd Einstein yn Ulm, Teyrnas Württemberg, yr Almaen a bu farw yn Princeton, New Jersey yn yr Unol Daleithiau. O gychwyn ei yrfa mewn ffiseg, credodd Einstein fod 'mecaneg Newton' yn annigonol i brofi mecaneg glasurol parthed y maes electromagnetig, ac ymaflodd yn y gewaith o ddatblygu 'Damcaniaeth perthnasedd arbennig' ond cyn hir sylweddolodd y gall damcaniaeth perthnasedd hefyd gael ei ymestyn i feysydd disgyrchiant. Datblygodd hyn oll, gan gyhoeddi papur yn 1916 ac yna ei waith ar berthnasedd cyffredinol. Datblygodd hefyd ei syniadau ar fecaneg ystadegol a damcaniaeth cwantwm, a chyhoeddodd ei syniadau ar ddamcaniaeth gronynnau a moleciwlau symudiad (Brownian motion). Ymchwiliodd i briodweddau tymheredd golau, a ffurfiodd y syniadau hyn gongl-faen ei theori o ffotonau golau. Yn 1917 cymhwysodd ei ddamcaniaeth perthynasedd cyffredinol i strwythurau enfawr y bydysawd.Pan ddaeth Adolf Hitler yn Ganghellor yr Almaen yn 1933 roedd Einstein yn teithio Unol Daleithiau America; gan ei fod yn Iddew nid aeth yn ôl i'r Almaen, ble roedd yn Athro Prifysgol yn Academi Gwyddoniaethau Berlin. Ymgartrefodd yno gan ddod yn ddinesydd o UDA. Rhybuddiodd yr Arlywydd Franklin D. Roosevelt o'r posibilrwydd o "ddatblygu bom pwerus iawn" gan annog ymchwil i hynny. Ychydig wedi hyn lansiwyd "The Manhattan Project". Roedd Einstein o'r farn y dylid amddiffyn 'y Cynghreiriaid' ond ciliodd oddi wrth y syniad o ddefnyddio ei ddarganfyddiad newydd (Ymholltiad niwclear) fel arf. Yn ddiweddarach, gyda Bertrand Russell, arwyddodd faniffesto (Russell–Einstein Manifesto) a oedd yn cadarnhau peryglon arfau niwclear. Ym 1905, blwyddyn a ddisgrifir weithiau fel ei annus mirabilis ('blwyddyn y wyrth'), cyhoeddodd Einstein bedwar papur arloesol. Roedd y rhain yn amlinellu damcaniaeth yr effaith ffotodrydanol, yn esbonio'r mudiant Brownian, yn cyflwyno perthnasedd arbennig, ac yn dangos cywerthedd màs-ynni. Credai Einstein na ellid cysoni deddfau mecaneg glasurol bellach â deddfau'r maes electromagnetig, a arweiniodd ato i ddatblygu ei ddamcaniaeth arbennig o berthnasedd. Yna ymestynnodd y ddamcaniaeth i feysydd disgyrchiant; cyhoeddodd bapur ar berthnasedd cyffredinol yn 1916, yn cyflwyno ei ddamcaniaeth disgyrchiant. Ym 1917, cymhwysodd ddamcaniaeth gyffredinol perthnasedd i fodelu strwythur y bydysawd. Parhaodd i ddelio â phroblemau mecaneg ystadegol a damcaniaeth cwantwm, a arweiniodd at ei esboniadau o ddamcaniaeth gronynnau a mudiant moleciwlau. Ymchwiliodd hefyd i briodweddau thermol golau a damcaniaeth cwantwm ymbelydredd, a osododd sylfaen damcaniaeth ffotonau golau. Ganed Einstein yn Ymerodraeth yr Almaen, ond symudodd i'r Swistir yn 1895, gan gefnu ar ei ddinasyddiaeth Almaenig (fel dinesydd Teyrnas Württemberg) y flwyddyn ganlynol. Ym 1897, yn 17 oed, cofrestrodd ar y rhaglen diploma addysgu mathemateg a ffiseg yn ysgol polytechnig Ffederal y Swistir yn Zürich, gan raddio yno yn 1900. Yn 1901, cafodd ddinasyddiaeth Swisaidd, a gadwodd weddill ei oes, ac yn 1903 cafodd swydd barhaol yn Swyddfa Batentau'r Swistir yn Bern. Yn 1905 dyfarnwyd PhD iddo gan Brifysgol Zurich. Ym 1914, symudodd Einstein i Berlin er mwyn ymuno ag Academi Gwyddorau Prwsia a Phrifysgol Humboldt Berlin. Yn 1917, daeth Einstein yn gyfarwyddwr Sefydliad Ffiseg Kaiser Wilhelm; daeth hefyd yn ddinesydd Almaenig eto, Prwsia y tro hwn.


From Wikipedia, the free encyclopedia.

Developed by Nelliwinne