Search wikipedia

10 results found for: “Albert_Einstein”.

Request time (Page generated in 0.2885 seconds.)

Albert Einstein

Ovo je glavno značenje pojma Albert Einstein. Za druga značenja pogledajte Albert Einstein (razdvojba). Albert Einstein (njemački izgovor [▶], Ulm, 14...

Last Update: 2023-03-13T12:46:55Z Word Count : 10080

View Rich Text Page View Plain Text Page

Albert Einstein ATV

Za druga značenja, pogledajte Albert Einstein (razdvojba). Albert Einstein ATV, četvrti Automated Transfer Vehicle lansiran s ciljem opskrbe Međunarodne...

Last Update: 2021-06-02T07:58:18Z Word Count : 51

View Rich Text Page View Plain Text Page

30. lipnja

Objavljeno je prvo izdanje Crne strijele Roberta Louisa Stevensona. 1905. – Albert Einstein objavio svoj članak O elektrodinamici gibajućih tijela u kojem predstavlja...

Last Update: 2023-05-24T23:10:17Z Word Count : 121

View Rich Text Page View Plain Text Page

Albert Einstein (razdvojba)

Albert Einstein može značiti: Albert Einstein, fizičar. Albert Einstein ATV, svemirska letjelica....

Last Update: 2013-06-18T15:21:01Z Word Count : 12

View Rich Text Page View Plain Text Page

20. stoljeće

John F. Kennedy Ronald Reagan Harry Truman Bill Clinton Franjo Tuđman Albert Einstein Ivan Pavlov Max Planck Noam Chomsky Nikola Tesla Thomas Alva Edison...

Last Update: 2022-05-28T00:50:43Z Word Count : 437

View Rich Text Page View Plain Text Page

Albert Abraham Michelson

svjetlosti univerzalna konstanta. Premda nije pouzdano potvrđeno da je Albert Einstein u oblikovanju teorije relativnosti 1905. pošao baš od toga rezultata...

Last Update: 2022-01-03T03:59:30Z Word Count : 482

View Rich Text Page View Plain Text Page

Opća teorija relativnosti

relativnost ili opća teorija relativnosti (OTR) fizikalna je teorija koju je Albert Einstein objavio u članku Osnove opće teorije relativnosti (njem. Die Grundlage...

Last Update: 2022-04-03T14:20:35Z Word Count : 629

View Rich Text Page View Plain Text Page

1879.

1926.) 8. ožujka – Otto Hahn, njemački fizičar († 1965.) 14. ožujka – Albert Einstein njemački fizičar-teoretičar († 1955.) 21. ožujka – Josip Hatze, hrvatski...

Last Update: 2023-04-16T20:11:23Z Word Count : 327

View Rich Text Page View Plain Text Page

Fizičar

Isaac Newton Galileo Galilei James Clark Maxwell Nikola Tesla Max Planck Albert Einstein Erwin Schrödinger Stephen Hawking Alessandro Volta Niels Bohr...

Last Update: 2022-01-02T04:40:22Z Word Count : 260

View Rich Text Page View Plain Text Page

1955.

ožujka – Theodor Plievier, njemački književnik (* 1892.) 18. travnja – Albert Einstein, njemački fizičar-teoretičar (* 1879.) 12. kolovoza – Thomas Mann,...

Last Update: 2023-02-12T17:20:02Z Word Count : 568

View Rich Text Page View Plain Text Page

Main result

Albert Einstein

Albert Einstein (njemački izgovor [▶], Ulm, 14. ožujka 1879. – Princeton, New Jersey, 18. travnja 1955.) bio je teorijski fizičar, prema jednom izboru najveći fizičar uopće. Mladost je provodio u Münchenu, Italiji i zatim u Švicarskoj, gdje je (1900.) završio studij na Tehničkoj visokoj školi u Zürichu. Od godine 1902. do 1909. radio je u Bernu u patentnom uredu. U tom razdoblju otkrio je niz osnovnih zakona prirode (brzinu svjetlosti kao maksimalnu brzinu, dilataciju vremena i novo objašnjenje dilatacije dužina, te ekvivalentnost mase i energije, korpuskularnu prirodu svjetlosti i načelo ekvivalencije, osnovu opće teorije relativnosti). Godine 1909. postao je izvanredni profesor teorijske fizike na Sveučilištu u Zürichu, a 1911. profesor teorijske fizike u Pragu; 1912. vratio se u Zürich i postao redoviti profesor na Tehničkoj visokoj školi; 1914. izabran je za člana Pruske akademije znanosti; 1914. postao je u Berlinu direktor Kaiser-Wilhelmova instituta za fiziku. Po Hitlerovu dolasku na vlast (1933.) Einsteinu su oduzete sve funkcije i konfisciran imetak. U znak prosvjeda Einstein se odrekao njemačkoga državljanstva i otišao u SAD, gdje je do kraja života radio u Institutu za viša znanstvena istraživanja u Princetonu. Bio je čovjek širokih shvaćanja, slobodouman, slobodoljubiv i dosljedan mirotvorac (pacifist), koji se zalagao za pravdu i mir. Na početku Prvog svjetskog rata odbio je potpisati deklaraciju njemačkih učenjaka koji su se složili s ulaskom Njemačke u rat. Na njegovo upozorenje 1939. da bi Nijemci mogli načiniti atomsku bombu, započeli su u SAD-u istraživački radovi za proizvodnju takve bombe (Projekt Manhattan). Poslije se Einstein uporno borio protiv primjene tog oružja. Einsteinovo je glavno djelo njegova teorija relativnosti (1916.), koja je ne samo od osnovne važnosti kao temeljni okvir za daljnji razvoj teorijske fizike, već duboko zahvaća i u filozofske koncepcije, napose o prostoru i vremenu, a povrh toga u probleme kozmologije i kozmogonije. Einstein je neprekidno usavršavao teoriju relativnosti, pa je u posljednjim godinama života razvio takozvanu unificiranu teoriju polja, koja poopćuje njegovu teoriju gravitacije i uključuje teoriju elektromagnetizma. Osim teorije relativnosti, Einstein je fizici dao i druge vrlo važne prinose. Godine 1905. uveo je hipotezu o kvantima svjetlosti ili fotonima, to jest pretpostavku da se svjetlost može shvatiti i korpuskularno, kao roj čestica, kada treba objasniti neke pojave, napose fotoelektrični učinak. Analiza te pojave pokazuje da se ona može lako objasniti ako se pretpostavi da postoje kvanti svjetlosti, a da ostaje nerazumljiva na temelju predodžbe svjetlosti kao elektromagnetskih valova. Einstein je postavio vezu između energije E fotona i frekvencije svjetlosti ν kao valne pojave, u obliku: E = h ⋅ ν {\displaystyle E=h\cdot \nu \,} gdje je: h = 6,626 069 3 · 10−34 Js (Planckova konstanta); potpuno objašnjenje dvojnoga karaktera svjetlosti, koja se prema okolnostima očituje kao korpuskularna ili kao valna pojava, daje tek moderna kvantna fizika. Godine 1907. Einstein je razvio kvantnu teoriju specifične topline, koju je dalje usavršio P. Debye. Godine 1917. izveo je prve kvantne zakone za materiju (1900. M. Planck otkrio je prve kvantne zakone za zračenje). Za radove na polju kvantne teorije Einsteinu je 1921. dodijeljena Nobelova nagrada za fiziku. Einstein je pokazao da Brownovo gibanje nastaje kao posljedica sudara molekula tekućine sa sitnim česticama suspendiranima u tekućini i tako pridonio potvrdi kinetičke teorije topline, primijenivši je i na tekućine. U vezi s tim problemima dao je još nekoliko prinosa, koji se nadopunjuju radovima M. Smoluchowskoga. Einstein i W. J. de Haas pokusima su ostvarili žiromagnetski učinak, koji se sastoji u tome da željezni štap pri magnetiziranju dobiva vrlo malen moment impulsa.


From Wikipedia, the free encyclopedia.

Developed by Nelliwinne