Univerzita

Související informace naleznete také v článku Vysoká škola.

Univerzita (z lat. universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) je tradiční označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V Česku je název univerzita vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak také vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti, uskutečňují všechny typy studijních programů – tedy i programy doktorské – a rovněž udělují nejvyšší tituly.[1]

Historická budova Karolina v Praze
  1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne