Anpartsselskab

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Et anpartsselskab eller forkortet ApS, er et reguleret kapitalselskab, som medfører at ejerne (eller en enkelt ejer), kaldet anpartshaver(e), kun hæfter med indskudsbeløbet i modsætning til et interessentskab eller enkeltmandsvirksomhed, hvor ejer(ne) hæfter med hele deres formue. Andre forskelle er blandt andet, at regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, med mindre at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision der fremgår af nedenstående under punktet fravalg af revison.

Anpartsselskaber er, sammen med aktieselskaber, reguleret af Selskabsloven.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne