Biologi

Insekt som bestøver en blomst.

Biologi er studiet af liv (organismer). Ordet er sammensat af de to græske ord bios, som betyder liv, og logia der kan oversættes med "læren om".


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne