Englands counties

Englands counties er en territorial opdeling af administrative, politiske eller geografiske årsager. Mange nuværende counties har rødder i ældre opdelinger, så som de angelsaksiske kongedømmer. Ordet county betød oprindelig et område, som tidligere eller nominelt administreredes af en greve, dvs. på dansk sammenligneligt med et grevskab. Det kompliceres af, at adelsrangen count i Storbritannien normalt erstattes af den ældre saksiske rang earl (jarl). En earls hustru har dog rangen countess (grevinde).

Disse områders navne, grænser og funktioner har ændret sig betragteligt i moderne tid. Siden det 19. århundrede har reformer af de lokale styreformer gjort den præcise definition tvetydig. Englands counties refererer derfor ikke til unikke kanoniske navne eller grænser; i formelt brug angives der eksplicit hvilken form for county, der er tale om.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne