Fiktion

Ordet fiktion kommer af det latinske fictio = noget opfundet. Derfra stammer den senere brug af ordet om indbildning, digtning og fortælling.

I dag bruges ordet næsten udelukkende om det opdigtede (roman, novelle, digt), modsat f.eks. det faktuelle, og dermed også når man taler om fiktionsfilm i modsætning til dokumentarfilm.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne