Lammefjorden

Lammefjorden før udtørringen (1870)
Lammefjorden samme sted efter udtørringen (ca. 1920)

Lammefjorden er en fjordarm på Isefjorden i Odsherred nordvest for Holbæk. Efter inddæmning og tørlægning af næsten 6000 ha i begyndelsen af 1900-tallet er det meste nu landbrugsland. Herfra kommer de kendte Lammefjordskartofler og Lammefjordsgulerødder, som dyrkes på henholdsvis 1000 ha og 300 ha af det inddæmmede areal og begge er omfattet af EU-kvalitetsmærkeordning BGB (Beskyttet Geografisk Betegnelse). Det skal bemærkes at stednavnet Lammefjorden både anvendes om det inddæmmede område og om den resterende fjord (nord for Tuse Næs).


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne