Laser

For alternative betydninger, se Laser (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Laser)
Laser
Lasershow på diskotek i Tyskland
Komponenter:
1. Aktivt lasermedium
2. Laser pumpe energi
3. Spejl (100%)
4. Spejl (99%)
5. Laserstråle - har samme diameter som det aktive lasermedium eller som spejlet, hvis det har mindre diameter end lasermediet.
En Helium-Neon-laser demonstration ved Kastler-Brossel Laboratory. Det glødende rør i midten er en vedvarende elektrisk udladning i en nøje blandet helium-neon gas ved et bestemt tryk, som er og fungerer som et gasudladningsrør. Dog med den vigtige undtagelse at røret fungerer som en fotonforstærker. De fotoner som sendes frem og tilbage mellem spejlene, stimulerer udsendelsen af endnu flere fotoner med samme retning og fase som fotonen, som stimulerede udsendelsen. Lyset/fotonerne man ser i andre retninger, er en blanding af fotoner, som har ventet for længe og så er blevet spontant udsendt i en eller anden tilfældig retning og fotoner med andre bølgelængder.

En laser er en indretning, som skaber lys eller anden elektromagnetisk stråling med ganske særlige egenskaber ved hjælp af kvantemekaniske effekter. Navnet er et akronym for de engelske ord "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" "Lysforstærkning ved stimuleret udsendelse af stråling".


Lyset fra en helt ideel laser udmærker sig på tre måder:

  • Lyset har én bølgelængde – synlige laserstråler vil altid have en klar farve
  • Alle bølger bevæger sig i præcis samme retning: I stedet for en lyskegle danner laseren en tynd, snorlige stråle. Det ses tydeligt hvis strålen går igennem røg, tåge, støv eller lignende.
  • Alle bølger svinger i takt, så energien i hver bølge adderes ved konstruktiv interferens. Intensiteten inden for selve strålen er derfor særdeles høj.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne