Rigsstatistiker

Siden 2020 har rigsstatistikeren været Birgitte Anker.

Rigsstatistiker er titlen på formanden for Danmarks Statistiks bestyrelse og institutionens øverste daglige leder.[1][2] Titlen blev oprettet i 1966 i forbindelse med en lovændring om organiseringen af det hidtidige Statistiske Departement, der samtidig blev omdøbt til Danmarks Statistik. Samme år blev N.V. Skak-Nielsen udnævnt til landets første rigsstatistiker.[3]

Titlen er analog til titler som rigsantikvar og ældre tiders rigsembedsmænd.

  1. ^ "Rigsstatistiker" i Den Danske Ordbog. Besøgt 19. august 2020.
  2. ^ Bestyrelsen. Danmarks Statistiks hjemmeside, besøgt 19. august 2020.
  3. ^ Fra Bergsøe til Skak-Nielsen. Vores mødelokaler. Publikation fra Danmarks Statistik 15. januar 2007.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne