Teater

Interiør i et teater

Teater (fra græsk theatron, afledt af theasthai (= at betragte) og thea (= udsigt, syn)[1] er:

  • 1) En kunstart.
  • 2) Den bygning, hvor dramatiske værker opføres.
  • 3) Synonym for skuespil eller forestilling i hverdagen ("det rene teater").

Teater er en 2.500 år gammel kunstart, der i sin vestlige udgave har sin oprindelse i oldtidens Grækenland, hvor skuespillere på en scene fremstiller begivenheder i dialog, kropssprog og handlinger foran et publikum. Den sceniske fortælling hedder "drama", af verbet drao (= at gøre, skabe, udføre).[2] En forestilling kan også indeholde eller fuldstændigt bestå af sang, dans, pantomime, tableauer, video- og filmindslag mm.

Mange af teatrets dramatiske værker er litteratur, men et teaterstykker er ikke primært skrevet for at læses, men for at ses. Først med levende skuespillere, kostumer, scenografi, lyde, lys osv. fremkommer dramatikerens hensigt.

Teaterkunsten har som anden kunst været igennem en konstant udvikling de sidste 2.500 år, og opfattet både positivt og negativt. Under pietismen og Christian 6. var teatrene lukket fra 1730 til 1746.[3] I dag betragtes teater som underholdning, og bliver udført af professionelle såvel som amatørskuespillere. Der stilles i dag store krav til de statsstøttede teatres repertoire, der er grundlag for kunstens videreudvikling og inspirationskilde for landets amatørteatre og teaterforeninger. Der lægges vægt på, at dokumentation i form af manuskripter og notater er offentligt tilgængelige. Det og instruktions- og undervisningsbøger findes i Dramatisk BibliotekDet Kongelige Bibliotek.

  1. ^ https://www.etymonline.com/word/theater
  2. ^ https://www.etymonline.com/word/drama
  3. ^ http://www.kb.dk/da/nb/tema/musikteater/goldendays/musik_paa_scenen/den_teaterloese_tid.html

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne