Wikipedia:Kildeangivelser

Denne side betragtes som en norm på Wikipedia – den illustrerer standardopførsel, som mange bidragsydere anser for korrekt og benytter sig af. Selvom det kan være anbefalelsesværdigt at følge den, så er det ikke en politik. Du skal derfor være velkommen til at rette sidens indhold, men det foretrækkes, at du konsulterer sidens diskussion inden større ændringer.
Genveje:
WP:CITE
WP:REF
WP:CS

En kildeangivelse, kildehenvisning eller reference,[a] er et kort stykke tekst, der entydigt identificerer den kilde, hvorfra informationen i en artikel er hentet. Wikipedias politik om verificerbarhed kræver inline-referencer for de udsagn i en artikel, der med rimelighed kan betvivles samt for alle citater. En inline-reference består oftest af et hævet fodnote-nummer samt en tilhørende liste af referencer sidst i artiklen, som giver fuldstændig information om kilden. En inline-reference kan også være en parentetisk henvisning.

Denne side forklarer, hvordan man placerer og formaterer disse forskellige referencetyper. Hver artikel bør kun bruge én referencestil. Hvis en artikel allerede har referencer, skal man fortsætte med at bruge den allerede anvendte stil. Hvis stilen ønskes ændret, skal der først søges konsensus på artiklens diskussionsside. Selv om du bør forsøge at skrive referencer korrekt, så er det, der betyder mest, at du giver tilstrækkelige oplysninger til at identificere kilden. Andre vil forbedre formateringen, hvis det er nødvendigt.[b]

Hvis eksempelvis informationen er hentet fra en bog, vil en reference kunne se således ud:

Ritter, R. M. (2003), The Oxford Style Manual, Oxford University Press, s. 27, ISBN 978-0-19-860564-5


Fodnotefejl: <ref>-tags eksisterer for en gruppe betegnet "lower-alpha", men der blev ikke fundet et tilsvarende {{reflist|group="lower-alpha"}}, eller et afsluttende </ref>-tag mangler


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne