Wikipedia:Skriv Wikipedia fra et neutralt synspunkt

Denne side er en officiel politik for den danske Wikipedia – en bredt accepteret standard, alle brugere skal følge. Du må gerne ændre denne side efterhånden som det bliver nødvendigt, men vær sikker på at det afspejler konsensus. Er du i tvivl, så brug diskussionssiden.
Genveje:
WP:NPOV
WP:POV
Centrale indholdspolitikker
Skriv ud fra et neutralt synspunkt
Ingen førstehåndsforskning
Verificerbarhed
Andre indholdspolitikker
Navngivning
Biografier af levende personer
Billedpolitik
Hvad Wikipedia ikke er

Al encyklopædisk indhold på Wikipedia skal skrives ud fra et neutralt synspunkt, hvilket betyder at man for et givet emne skal gengive alle betydningsfulde synspunkter publiceret af pålidelige kilder på en så vidt muligt upartisk måde, vægtet i forhold til hvor udbredte disse synspunkter er. Denne centrale indholdspolitik for dansk Wikipedia omtales ofte med forkortelsen NPOV (engelsk: neutral point of view).

NPOV er et fundamentalt princip på Wikipedia og i andre Wikimedia-projekter. Det er også en af Wikipedias tre centrale indholdspolitikker, de andre to er "Verificerbarhed" og "Ingen førstehåndsforskning". Til sammen bestemmer disse politikker typen og kvaliteten af det indhold som er acceptabelt i Wikipedias artikler, og fordi de virker sammen må de ikke forstås isoleret fra hinanden. Skribenter tilskyndes kraftigt til at gøre sig bekendt med alle tre.

Denne politik kan ikke ændres ved diskussion, og de principper hvorpå den bygger kan ikke sættes til side af andre politikker eller retningslinjer, heller ikke ved konsensus blandt skribenter.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne