Kritika

Tento článek pojednává o Kritice. Možná hledáte: Kritika (žurnalistika) – zpravodajský žánr.

Kritika (z řeckého krinein a kritiké techné, umění rozlišovat a posuzovat) znamená jako činnost hodnocení, posouzení, ocenění. Protože je to zejména v moderní době činnost velmi významná, existuje v některých oborech zvláštní profese, například literární kritik, a zvláštní literární žánr, který se také nazývá kritika.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne